HTCinside


7 korzyści z przyjęcia autentycznego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Wiele organizacji, chcąc osiągnąć coś znaczącego jako firma, w ostatnich latach przyjęło społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

CSR oznacza, że ​​firma działa w sposób etyczny i zrównoważony, biorąc pod uwagę społeczność, środowisko i społeczeństwo, w którym działa.

Firmy mogą demonstrować CSR na różne sposoby, w tym broniąc praw kobiet, wdrażając procesy bezpieczne dla środowiska lub wolontariat pracowniczy.

Takie działania rzutują na firmy w pozytywnym świetle i służą poprawie ich wyników. Konsumenci są często przyciągani do firm, które uwzględniają szersze kwestie społeczne niż te, które skupiają się tylko na własnym zysku.

Wskazuje to, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest tak samo dobra dla Twojej marki, jak dla społeczności.

ZawartośćRola radcy prawnego we wdrażaniu CSR

Duża część pracy związanej z CSR obejmuje zrozumienie, jak przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji w dziedzinie praw człowieka, pracy dzieci, kwestii BHP, praktyk środowiskowych, cyberbezpieczeństwa i tak dalej.

W związku z tym radca prawny organizacji, niezależnie od tego, czy jest to zespół wewnętrzny, czy zewnętrzny doradca generalny , odgrywa znaczącą rolę w rozwijaniu i wdrażaniu inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) każdej organizacji.

Zdolność radcy generalnego do doradzania klientowi w kwestiach moralnych i etycznych pozycjonuje go jako przewodnika zarządu i kierownictwa wykonawczego w kwestiach społecznej odpowiedzialności biznesu.

7 korzyści z przyjęcia autentycznego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Oto 7 różnych sposobów, w jakie Twoja organizacja może skorzystać z przyjęcia CSR.

1. Zwiększona satysfakcja pracowników

Inicjatywy ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych mają pozytywny wpływ na pracowników organizacji.

Badania sugerują, że milenialsi są szczególnie pryncypialni i bardziej troszczą się o cel niż o wypłatę. Działania CSR dają im powód do pozostania w organizacji i wytężonej pracy.

Dlatego firmy, które angażują się w CSR, zgłaszają większą atrakcyjność organizacji dla kandydatów do pracy, silne zaangażowanie pracowników w organizację, lepszą wydajność pracy i satysfakcję z pracy.

Jednak organizacje powinny uważać, aby angażować się w CSR z właściwych powodów.

Kiedy pracownicy uważają, że działania CSR ich organizacji są jedynie próbą „greenwashingu”, zaczynają postrzegać organizację w negatywnym świetle.

Stwierdzono również, że sposób, w jaki pracownicy odnoszą się do inicjatyw CSR swoich firm, wpływa na ich postawę w miejscu pracy.

Obejmuje to zaufanie do najwyższego kierownictwa, dumę z organizacji, satysfakcję z pracy i znaczenie, jakie przypisują swojej pracy.

Kiedy pracownicy postrzegają swoje organizacje jako przyjmujące autentyczne podejście do CSR, mają poczucie, że ich miejsce pracy jest zgodne z ich wartościami i celami.

Skutkuje to mniejszą rotacją pracowników, a organizacje mogą czerpać wiele korzyści z zatrzymywania talentów.

2. Ulepszony wizerunek publiczny

W erze cyfrowej organizacje, które wykazują społeczną odpowiedzialność biznesu, zyskują na popularności i podziwie na całym świecie. Reputacja marki może wiele zyskać dzięki dobrym uczynkom w społeczności.

Konsumenci szukają określonego zestawu cech przy wyborze marki, a oddanie społeczności zajmuje dość wysoką pozycję na liście pożądanych cech.

Dlatego, jeśli możesz zrobić więcej dla swojej społeczności, nie wahaj się nagłośnić swoich inicjatyw CSR. Coś tak prostego, jak Twoja godzina wolontariatu w tygodniu w organizacji charytatywnej, reprezentuje Twoją markę w pozytywnym świetle.

Z pewnością zyskasz przewagę konkurencyjną nad innymi, jeśli konsumenci będą postrzegać Twoją markę jako zaangażowaną w służbę społeczeństwu.

3. Wzmacnianie innowacji

Wdrażanie CSR przyczynia się do poprawy innowacyjności. Takie inicjatywy zachęcają pracowników do próbowania nowych rzeczy i ponownego nabierania energii w pracy. Oferuje również zwiększoną zdolność do radzenia sobie ze zmianami.

Dzięki zaangażowaniu społecznemu pracownicy czują się upoważnieni do wnoszenia wkładu w szerszy obraz. Mogą wymyślać innowacyjne pomysły lub rozwijać nowe umiejętności rozwiązywania problemów.

Kiedy firma demonstruje swoje wartości i pasje poprzez działania społeczne, pracownicy są zachęcani – z własnej woli – do rozwijania nowych i lepszych sposobów wykonywania swojej pracy.

4. Zwiększona lojalność klientów

Klienci z oczywistych względów są lojalni wobec marki, której wartości korporacyjne pokrywają się z ich osobistymi.

W rzeczywistości dowody wskazują, że CSR może być skuteczniejszy niż reklama, jeśli chodzi o przyciąganie i zatrzymywanie klientów.

Często widać, że klienci nagradzają organizację za pośrednie korzyści, jakie zapewnia im działania CSR. Efekt ten określa się mianem „uogólnionej wzajemności”.

Takie emocjonalne przywiązanie do marki pomaga firmie generować trwałą lojalność klientów.

5. Oszczędność kosztów

Wiele prostych zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju, takich jak oszczędzanie energii lub używanie mniejszej ilości opakowań, zmniejszy koszty produkcji organizacji.

Systematyczne podejście CSR da początek politykom i działaniom, które zwiększą wydajność operacyjną organizacji. Oszczędności kosztów zsumują się z czasem i poprawią kondycję finansową firmy.

Chociaż inwestowanie w CSR może wydawać się kosztowne w krótkim okresie, badania wskazują, że oferuje niezwykłą długoterminową korzyść ekonomiczną.

6. Pozytywny wpływ na społeczność

W korporacyjnym krajobrazie, który jest tak burzliwy jak zawsze, wiele organizacji tęskni za lasem dla drzew i pozostaje nieświadomych szkodliwego wpływu ich działalności na społeczność.

Na szczęście CSR uczy firmy etycznego działania i uwzględniania społecznych i środowiskowych skutków ich działalności biznesowej.

Na przykład wzmacnianie pozycji kobiet i mniejszości to trend, który obserwujemy dzisiaj w wielu firmach. W związku z tym modele CSR, oprócz zwiększania biznesu i przychodów, promują zmiany i postęp w społeczności.

7. Promuje rozwój zawodowy i osobisty

CSR pozwala pracownikom angażować się w społecznie odpowiedzialne działania firmy. Mogą skorzystać na nauce nowych umiejętności, które można wykorzystać w miejscu pracy.

Pracownicy mają możliwość wniesienia wkładu w coś, do czego pasjonują się i nauczenia się czegoś nowego, co wzbogaci ich własną perspektywę.

Wspierając działania CSR, organizacje w ten sposób pośrednio promują wzrost i rozwój pracowników.

W zamknięciu

Biorąc pod uwagę wszystkie te korzyści, nie ma powodu, dla którego firma nie miałaby uczestniczyć w inicjatywach CSR.

Pomocna jest jednak praca pod kierunkiem doradcy ogólnego w sprawach związanych z kwestiami prawnymi i zgodnością. Stanowisko doradcy ogólnego jest ważną pozycją w strukturze ładu korporacyjnego firmy.

Dlatego upewnij się, że przestudiowałeś wznowić radę generalną starannie wybrać profesjonalistę, który może być wartościowym dodatkiem do Twojej organizacji.