HTCinside


Bitcoin: produkt postmodernizmu

Nowoczesność pojawiła się wraz z epoką oświecenia. Był to bezpośredni rezultat postępu naukowego, który stał się powszechny w społeczeństwie. Postmodernizm był etapem stopniowego odchodzenia od nowoczesności.

 • Innymi słowy, jeśli nowoczesność była wiekiem prawd i antropocentrycznych ideologii, to ponowoczesność była na to bezpośrednią odpowiedzią.
 • W postmodernistycznym świecie wszystko zdobywa się niemal wirtualnie, zarabianie można robić wirtualnie, waluta również zmienia się w formy cyfrowe.
 • Kryptowaluta byłaby niemożliwa bez rozszerzonego dostępu do Internetu.

To dzięki wkładowi Internetu ludzie z różnych zakątków świata mogą teraz otwarcie komunikować się. Informacje dostępne w Internecie są własnością publiczną i stały się najłatwiej dostępnym i najcenniejszym zasobem na świecie.

 • Platformy społecznościowe, jako przedłużenie Internetu, dały początek nowemu światu, coś w rodzaju wirtualnej społeczności, która ma swój sposób komunikacji.
 • Kryptowaluty są wynalazkiem takiego świata. Nie ma postaci fizycznej i działa również na kodzie programu. Bitcoin ma potencjał, aby wkrótce zastąpić tradycyjne waluty fiducjarne.
 • Istnieje kilka zalet związanych z wirtualnymi walutami, takimi jak Bitcoin. Jest znany jako „cyfrowe złoto”. Poza posiadaniem dobrego magazynu wartości, jest zdecentralizowany i w dużym stopniu obniża koszty transakcji.
 • Świat zmienia się w drastycznym tempie i wszystko się w nim ewoluuje. W takim świecie Bitcoin przyniósł ogromny postęp, jest również używany jako środek wymiany dla różnych transakcji. Bitcoin jest symbolem postępu w postmodernistycznym świecie. Handel kryptowalutami jest trudny, ale z wizytą tutaj teraz początkujący mogą uzyskać pomoc w świecie handlu.

Postmodernizm i Bitcoin

Jesteśmy obdarzeni wielką technologią, dużymi instytucjami finansowymi, wielkimi korporacjami, ale z każdym wielkim postępem wiąże się również korupcja. Szczególnie w instytucjach finansowych brakuje przejrzystości, a co za tym idzie większe zniszczenia. System blockchain Bitcoina może odwrócić trend i być dobrze wykorzystany.

 • System opieki zdrowotnej – technologia blockchain Bitcoin jest obecnie wykorzystywana przez jednostki opieki zdrowotnej. Blockchain pomaga zakontraktować ważne dane dotyczące pacjentów i bezpiecznie je przechowywać w systemie komputerowym. Zmniejsza to ryzyko zhakowania informacji i ich wykorzystania.
 • Przemysł muzyczny – blockchain pozwala teraz artystom muzycznym otrzymywać tantiemy i płatności na czas. Przejrzysty i zdecentralizowany charakter Bitcoin wyeliminował korupcję z branży, a nawet poprawił schematy zatrudnienia.
 • Nieruchomość - Globalny rynek nieruchomości, Propy, wykorzystuje system blockchain do natychmiastowego ubezpieczenia tytułu, a także oferuje dobytek, który można kupić za pomocą kryptowalut, takich jak Bitcoin.
 • Głosowanie cyfrowe – blockchain oferuje możliwość głosowania cyfrowo, jest wysoce przejrzysty, dzięki czemu eliminuje oszustwa. Głosowanie cyfrowe umożliwia organom regulacyjnym natychmiastowe wykrycie, czy w procedurze mają miejsce jakieś nielegalne wydarzenia.
 • Bezpieczeństwo żywności – System blockchain jest wysoce wykorzystywany przez przemysł spożywczy do śledzenia pochodzenia produktów. Bardzo korzystne jest również rejestrowanie niektórych chorób pochodzenia żywnościowego, blockchain umożliwia śledzenie źródła skażenia w szybszym tempie niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Niezmienna kopia zapasowa danych – blockchain jest szeroko stosowany do tworzenia kopii zapasowych danych. Nie tylko uniemożliwia hakerom uzyskanie nielegalnego dostępu do informacji, ale także rozwija infrastrukturę systemu.
 • Branża turystyczna – po napotkaniu problemów z podwójną rezerwacją i stratami finansowymi z tego powodu, branża turystyczna włączyła technologię blockchain do swoich systemów, aby wprowadzić innowacje w procedurze i wyeliminować wymagania stron trzecich, co prowadzi do niepotrzebnych opóźnień w zakresie informacji. Zmniejsza również koszty przewalutowania, opłaty bankomatowe itp.

Wniosek

Rozwój świata był świadkiem kilku cudów, a jednym z nich jest Bitcoin. Istnieje wiele zalet związanych z zasobem cyfrowym, a także kilka wad. Bitcoin to wysoko ceniony wynalazek ponowoczesnego świata.