HTCinside


Dlaczego GST jest lepszy niż poprzedni system opodatkowania?

GST lub podatek od towarów i usług to jedna z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zmian w systemie podatków pośrednich w kraju. Indyjski system podatków pośrednich w erze przed wprowadzeniem GST był złożony i długotrwały, co stwarzało problemy zarówno dla podatników, jak i konsumentów.

Sposób, w jaki przedsiębiorstwa musiały rozliczać podatki w ramach poprzedniego systemu podatkowego, był również bardzo skomplikowany i stwarzał duże pole do korupcji. Istniało wiele warstw opodatkowania, których śledzenie wymagało wielu zasobów.

Podatki pośrednie w poprzednim reżimie były podzielone na wiele różnych podatków i podatków. Istniały podatki od wartości dodanej lub VAT, kasy edukacyjne, podatki lokalne na poziomie miasta, a także niezliczone inne opłaty w zależności od miejscowości.

GST przejął wszystkie te podatki i podatki i zastąpił je jednym podatkiem. Oficjalna strona internetowa GST zawiera sekcję z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi GST, która zawiera dobry przegląd GST.

Chociaż GST jest kontrowersyjny, z różnych powodów był pozytywnym wynikiem netto dla kraju. Niektóre z powodów GST jest lepszy niż poprzedni system są wymienione poniżej:1. Uproszczenie kodeksu podatkowego:

W poprzednim systemie podatkowym kodeks podatków pośrednich był niezwykle skomplikowany i zawiły. Wielowarstwowe podatki były problematyczne dla firm, ponieważ musiały poświęcać dużo zasobów na obliczenie i rozliczenie podatków.

Niejednokrotnie organami podatkowymi były organy lokalne, które miały własne metody poboru podatków oraz okresy rozliczeniowe. Wszystko to spowodowało ogromne opóźnienie w gospodarce, odciągając czas i pieniądze na cele produkcyjne.

Wraz z nadejściem GST, kod podatkowy został uproszczony, a wszystkie różne podatki w ramach starego systemu zostały objęte jednoczącym GST.

2. Łatwość prowadzenia biznesu:

Poprzedni system podatkowy składał się z różnych organów poboru podatków, które sprawowały jurysdykcję na swoich terytoriach. Produkt musiał przejść przez wiele jurysdykcji podatkowych, zanim mógł dotrzeć do miejsca docelowego.

Spowodowało to powstanie wielu podatków i organów podatkowych, którymi musiał się zająć przedsiębiorca sprzedający produkt. Był to poważny problem dla firm, zwłaszcza małych. Poruszanie się w tego typu systemie podatków pośrednich również wymagało wielu środków.

Dzięki GST wszystko się zmieniło. Obecnie istnieje jeden organ poboru podatków i ujednolicona struktura podatkowa, co znacznie złagodziło warunki biurokratyczne w zakresie podatków.

W poprzednim systemie nie było organu jednoczącego, który mógłby odpowiadać na pytania, w ramach GST istnieje teraz dedykowana strona internetowa, która może odpowiadać na pytania, takie jak GST FAQs, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z GST za jednym kliknięciem.

Ponadto GST umożliwił stabilność polityki w kraju, co sprawiło, że inwestowanie w Indiach stało się atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych i zwiększyło indyjskie rankingi w rankingu Ease of Doing Business.

3. Zgodność podatkowa:

GST znacznie zwiększył zgodność z przepisami podatkowymi w kraju. W poprzednim systemie zdolność rządu do wykrywania uchylania się od płacenia podatków przez firmy była ograniczona ze względu na strukturę kodeksu podatkowego.

Nie zabrakło również ręcznego składania deklaracji podatkowych, co czyni weryfikację ogromnym zadaniem. Spowodowało to masowe uchylanie się od płacenia podatków, co doprowadziło do zmniejszenia ściągalności podatków w kraju. GST zmienił sposób rozliczania podatków w Indiach.

Ponieważ w ramach GSTN (Sieć Towarów i Usług) wszystko odbywa się w formie elektronicznej, a wszyscy dostawcy w łańcuchu wartości muszą wypełnić formularze uzupełniające, bardzo trudno jest uniknąć podatków i niedofakturowania.

4.Przejrzystość:

System GST uczynił przejrzystość bardzo ważnym aspektem ściąganie podatków . Rząd stworzył GSTN, aby wszystkie transakcje były przejrzyste i elektroniczne.

Dzięki temu firmy mają dostęp do wszystkich informacji o swoich podatkach na wyciągnięcie ręki i mogą mieć platformę, na której mogą bezpiecznie i bezpiecznie składać swoje deklaracje.

W poprzednim systemie podatkowym nie było możliwości dowiedzenia się, jakie informacje o transakcjach są faktycznie rejestrowane ani kto był odpowiedzialny za pobór podatków. Taka kultura pracy spowodowała również wiele korupcji na poziomie lokalnym, gdzie firmy często musiały korzystać z pomocy lokalnych menedżerów, aby przepuścić papierkową robotę.

W ramach GST nie ma potrzeby niczyjej pomocy, ponieważ wszystko odbywa się online.

Wniosek:

Podsumowując, GST miał swoje kłopoty, zwłaszcza w fazie wstępnej, kiedy pojawiły się problemy z siecią i okresami składania wniosków, ale GST był dodatni netto, gdy uwzględniono wszystkie zalety.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku GST i inne informacje związane z podatkami można przeszukiwać online w witrynie GST, która zawiera obszerny zestaw często zadawanych pytań.