HTCinside


Jak dodać w przybliżeniu równy symbol w systemie Windows i Mac?

Jeśli musisz użyć symbolu w przybliżeniu równego w swoich dokumentach tekstowych, może to być początkowo dość mylące, ponieważ na klawiaturze nie ma znaku tego symbolu. Ale z przyjemnością dowiesz się, że istnieje kilka bardzo prostych metod, dzięki którym możesz używać tego symbolu na komputerach z systemem Windows i Mac, niezależnie od lokalizacji tekstu, w której go używasz.

Znak w przybliżeniu równy jest używany głównie do oznaczenia relacji między dwiema liczbami lub fragmentami tekstu, które są do siebie podobne, ale nie są dokładnie takie same. Aby być precyzyjnym, tego znaku nie można wprowadzić bezpośrednio, tak jak wprowadza się inne, naciskając klawisz na klawiaturze, chyba że zdefiniujesz makra. Istnieje jednak kilka różnych sposobów szybkiego użycia tego symbolu w różnych polach wprowadzania tekstu na komputerze i telefonie.

Zawartość

Lista metod wprowadzania w przybliżeniu znaku równości w systemach Windows i Mac

Istnieje wiele różnych sposobów używania znaku w przybliżeniu równego w systemach Windows i Mac. Metody różnią się zarówno czasem potrzebnym na wprowadzenie znaku, jak i złożonością jego dodania. Najpierw przyjrzymy się wszystkim metodom, których możesz użyć, aby użyć znaku w przybliżeniu równego na komputerach z systemem Windows.

Dla komputerów z systemem Windows

Jak używać w przybliżeniu znaku równości za pomocą Simple Kopiuj i wklej ?

Jeden z najprostszych sposobów wprowadzania tego symbolu w dokumentach lub innych polach tekstowych. Możesz po prostu wyszukać znak w Internecie za pomocą Google lub innych wyszukiwarek, a znak powinien zostać Ci przedstawiony w formie tekstu. Po prostu skopiuj go i wklej tam, gdzie chcesz.

Możesz takżeskopiuj znak bezpośredniostąd: ≈Zauważ, że ta metoda może być nieco zbędna w przypadku konieczności skopiowania innego tekstu lub wielokrotnego umieszczenia symbolu w przybliżeniu równego w dokumencie.

Jak używać w przybliżeniu równego symbolu za pomocą Kody alternatywne w systemie Windows?

w przybliżeniu równy RNybR

Inną praktyczną metodą wprowadzania znaku w przybliżeniu równości w systemie Windows jest użycie kodów Alt dostarczonych domyślnie w systemie operacyjnym. Kody te mogą być używane do wprowadzania wielu różnych symboli za pomocą skrótów klawiaturowych podczas naciskania klawisza „Alt” na klawiaturze. Zobacz, jak z nich korzystać:

 • Otwórz dowolny dokument lub pole tekstowe na komputerze z systemem Windows.
 • Przesuń kursor do miejsca, w którym musisz wprowadzić w przybliżeniu równy symbol.
 • Upewnij się, że „Num Lock” jest włączony, jeśli używasz klawiatury podłączonej do Numpad.
 • Na klawiaturze przytrzymaj lewy klawisz „Alt” i naciśnij 2, 4 i 7 na klawiaturze numerycznej.
 • Po zakończeniu zwolnij klawisz 'Alt', a w przybliżeniu równy symbol powinien pojawić się w miejscu, w którym znajdował się kursor.

układ klawiatury

Jest to jeden z najbardziej niezawodnych i powtarzalnych sposobów wprowadzania symbolu w przybliżeniu równego w dowolnym dokumencie tekstowym lub polu. Ale jeśli masz laptopa lubklawiatura o mniejszej obudowiebez dedykowanego Numpada, użycie tej metody może być nieco zbędne.

Jak używać w przybliżeniu równego symbolu w systemie Windows Mapa znaków ?

mapa postaci zaawansowana Lu07M

Prawie każda najnowsza wersja systemu Windows ma wbudowaną w system operacyjny aplikację do mapowania znaków. Można to wykorzystać do łatwego zlokalizowania i skopiowania dowolnego rodzaju symbolu, który istnieje w określonej czcionce, w tym symbolu w przybliżeniu równego. Oto jak uzyskać dostęp do tej aplikacji i użyć z niej symbolu:

 • Na komputerze z systemem Windows stuknij ikonę Windows lub naciśnij przycisk Windows na klawiaturze.
 • Teraz dotknij pola wyszukiwania i wpisz w nim „Mapa znaków”. Powinieneś natychmiast zobaczyć wyniki wyszukiwania.

mapa znaków

 • Po otwarciu aplikacji zlokalizuj i zaznacz pole wyboru „Widok zaawansowany” w lewym dolnym rogu.
 • Powinieneś mieć teraz dostęp do pola wyszukiwania znajdującego się na dole aplikacji. W tym miejscu wpisz „prawie”, aby wyświetlić wymagany znak w siatce aplikacji.
 • Z siatki dotknij w przybliżeniu równego symbolu i dotknij 'Kopiuj'.
 • Teraz możesz łatwo wkleić skopiowany symbol w dowolnym polu tekstowym lub dokumencie na swoim komputerze.

Jak dodać w przybliżeniu równy symbol z Wstaw menu w Microsoft Office ?

Jeśli pracujesz wyłącznie nadMicrosoft Officelub LibreOffice, możesz użyć zintegrowanego menedżera symboli, aby dodać w przybliżeniu równy symbol do swojego dokumentu. Oto jak to zrobić:

 • Na górnym pasku w pakiecie Office dotknij 'Wstaw'.

więcej symboli słownych

 • Z menu wstążki pod „Wstaw” dotknij „Symbole”.
 • Powinieneś otrzymać rozwijane menu, w którym musisz zlokalizować i otworzyć „Symbole”> „Więcej symboli”.
 • W oknie, które się otworzy, zlokalizuj i wybierz 'Operatory matematyczne' w 'Podzbiorze'.
 • Powinieneś być w stanie znaleźć symbol w przybliżeniu równy w pierwszym rzędzie pojawiających się wyników. Wybierz i dotknij „Wstaw”, aby umieścić symbol w miejscu kursora.

wewnątrz symbole wo KjPIH

To robi to dla metod używania symbolu w przybliżeniu równego w systemie Windows. Przejdźmy teraz do najłatwiejszej metody wprowadzania tego samego symbolu na komputerach Mac.

Dla komputerów Mac

Jak używać w przybliżeniu równego symbolu na komputerze Mac za pomocą? Skróty klawiszowe ?

opcja i x dla mac

Metoda wprowadzania symbolu w przybliżeniu równego na komputerze Mac jest bardzo łatwa i istnieje natywnie obsługiwany skrót, którego można łatwo użyć. Przyjrzyjmy się, jak to zrobić na komputerze Mac:

 • Otwórz pole tekstowe lub dokument, w którym musisz wprowadzić symbol.
 • Przesuń kursor dokładnie w miejsce, w którym musisz wprowadzić w przybliżeniu znak równości.
 • Na klawiaturze naciśnij klawisz 'Opcja' razem z klawiszem 'X', aby dodać wymagany symbol bezpośrednio w miejscu kursora.

Pamiętaj, że istnieje kilka innych sposobów wprowadzania tego symbolu na komputerach Mac, ale ten wymieniony powyżej jest najbardziej praktycznym i najszybszym sposobem na zrobienie tego. Na tym kończy się lista metod wprowadzania i używania symbolu w przybliżeniu równego na komputerach z systemem Windows i Mac.