HTCinside


Jak naprawić – połączenie LAN jest już skonfigurowane z adresem IP

Jak naprawić — połączenie LAN jest już skonfigurowane z adresem IP

Podczas konfigurowaniaHotspot Wi-Fii udostępniając aktywne połączenie internetowe w systemie Windows, mogłeś napotkać błąd, który wyświetla „Błąd 765: nie można włączyć udostępniania Internetu. Połączenie LAN jest już skonfigurowane z adresem IP wymaganym do automatycznego adresowania IP“.

Cóż, jest to spowodowane tym, że hostowana sieć nie jest w stanie automatycznie uzyskać adresu IP i maski podsieci. Możemy więc łatwo to naprawić, ręcznie dodając adres IP i maskę podsieci.

Kroki, aby naprawić połączenie LAN jest już skonfigurowane z problemem z adresem IP

  • Przede wszystkim uruchom hostowane połączenie sieciowe. Otwórz wiersz polecenia i tWpisz następujące polecenie, aby uruchomić połączenie z hotspotem: netsh wlan start hostednetwork
  • Po nawiązaniu połączenia otwórz Panel sterowania, przejdź do Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij hostowane połączenie sieciowe, jak pokazano poniżej:
Nie można włączyć udostępniania
  • Pojawi się nowe okno, wybierz Właściwości i kliknij dwukrotnie Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
IPv4
  • Teraz wybierz Użyj następującego adresu IP i dodaj następujące wartości:

Adres IP: 192.168.137.1

Maska podsieci: 255.255.255.0
  • Teraz kliknij OK i tym razem nie będziesz mieć żadnych błędów podczas udostępniania aktywnego połączenia internetowego.

To było szybkie rozwiązanie naprawy udostępniania połączenia internetowego, którego nie można włączyć. Połączenie LAN jest już skonfigurowane z błędem adresu IP.