HTCinside


Jak naprawić wyjątek Kmode, który nie jest łatwo obsługiwany?

Nieobsługiwany wyjątek Kmode jest błędem BSOD (niebieski ekran śmierci), który możesz napotkać w systemie Windows 10. Gdy ten błąd wystąpi, może spowodować pętlę ponownego uruchamiania komputera, co powoduje, że błąd pojawia się wielokrotnie.

Ten błąd zwykle występuje z powodu wadliwych sterowników lub uszkodzonych plików systemu Windows. Ale można to rozwiązać za pomocą poniższych metod.

Napraw błąd Kmode nieobsługiwany błąd w systemie Windows

Zawartość

Mogą istnieć dwa scenariusze, jeśli napotkasz ten błąd. Albo nie będziesz mógł całkowicie uruchomić systemu Windows, albo możesz być w stanie uruchomić, a po kilku minutach napotkasz Niebieski ekran śmierci ponownie błąd. Tak więc dostarczyłem rozwiązania dla obu scenariuszy.

Jeśli nie możesz uruchomić systemu Windows, skorzystaj z poniższych rozwiązań.

W systemie Windows 10 po trzech kolejnych wyłączeniach automatycznie uruchamia automatyczną naprawę. Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić komputer, użyć przycisku zasilania, aby wyłączyć go po kilku sekundach. Powtórz to trzy razy. Teraz otrzymasz ekran automatycznej naprawy, tutaj kliknij Opcje zaawansowane.

 • Następnie wybierz Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane.
 • Teraz otrzymasz następujące opcje.

Najpierw wypróbujmy opcję przywracania systemu. Jeśli wcześniej utworzyłeś punkt przywracania systemu, problem zostanie rozwiązany. Nawet jeśli zainstalowałeś niektóre programy, takie jak Driver Booster lub inne programy optymalizacyjne, automatycznie tworzą one punkt przywracania systemu.

Korzystanie z przywracania systemu

 • Wybierz opcję przywracania systemu i kliknij Dalej.
 • Rozpocznie wyszukiwanie punktu przywracania systemu. Jeśli nie znajdziesz żadnego punktu przywracania systemu, przejdź do następnej metody.
 • Jeśli znajdziesz jakieś punkty w sklepie systemowym, spróbuj wybrać najnowszy. Możesz także kliknąć „skanuj w poszukiwaniu programów, których dotyczy problem”, aby sprawdzić, które programy zostaną usunięte.
 • Teraz kliknij Dalej i dalej kliknij Zakończ.
 • Rozpocznie proces przywracania systemu i naprawi nieobsługiwany wyjątek kmode.

Rozpocznij naprawę

W przypadku, gdy nie znajdziesz żadnych punktów przywracania systemu, możesz spróbować użyć opcji naprawy po uruchomieniu. Naprawa początkowa automatycznie diagnozuje komputer i naprawia błędy.

 • Na ekranie automatycznej naprawy kliknij Opcje zaawansowane> Rozwiązywanie problemów> Opcje zaawansowane.
 • Tutaj wybierz opcję Rozpocznij naprawę.
 • Automatycznie zdiagnozuje komputer i rozwiąże wszelkie problemy, jeśli zostaną znalezione.

Napraw uszkodzone pliki

 • Ponownie, w opcjach Advance, wybierz Wiersz Poleceń.
 • W wierszu polecenia wpisz SFC /scannow i naciśnij enter.
 • Spowoduje to rozpoczęcie skanowania komputera w poszukiwaniu uszkodzonych plików systemu Windows.
 • Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek uszkodzone pliki, zostaną one automatycznie naprawione i naprawi błąd nieobsługiwanego wyjątku Kmode.

Jeśli możesz uruchomić system Windows, skorzystaj z tych rozwiązań.

Wyłącz szybkie uruchamianie

Wielu użytkowników zgłosiło, że wyłączenie szybkiego uruchamiania naprawiło ten błąd. Aby wyłączyć szybkie uruchamianie, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem.

 • Przejdź do startu i wyszukaj panel sterowania i otwórz go.
 • W panelu sterowania wyszukaj opcje zasilania i otwórz je.
 • Tutaj wybierz Wybierz, co robią przyciski zasilania .

 • Kliknij Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.

 • Odznacz Włącz szybkie uruchamianie (zalecane) i kliknij przyciski Zapisz zmiany.

 • Spowoduje to wyłączenie szybkiego uruchamiania i naprawi nieobsługiwany wyjątek Kmode.

Zaktualizuj swoje sterowniki

Może być szansa, że ​​stare sterowniki mogą zostać uszkodzone i spowodować błąd BSOD. Aby uniknąć tej sytuacji, możesz zaktualizować sterowniki systemowe.

Możesz przejść do witryny producenta i pobrać tam najnowsze sterowniki. Możesz także przejść do menedżera urządzeń i tam zaktualizować sterowniki. Może to rozwiązać błąd nieobsługiwanego wyjątku Kmode.

Napraw pliki systemu Windows

Polecenie SFC używane do naprawy uszkodzonych plików systemu Windows. Istnieje ryzyko, że plik systemu Windows może zostać uszkodzony. W takim przypadku możesz użyć tego polecenia do naprawy plików systemu Windows.

 • Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. Aby to zrobić, wyszukaj cmd w menu Start, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz polecenia i wybierz Uruchom jako administrator.

 • W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij enter: SFC /skanuj
 • To polecenie rozpocznie wyszukiwanie uszkodzonych plików systemu Windows i automatycznie je naprawi.
 • Wyświetli komunikat, jeśli zostaną znalezione i naprawione jakiekolwiek uszkodzone pliki.
 • Teraz uruchom ponownie komputer, a błąd nieobsługiwany przez Kmode powinien zostać rozwiązany.

Odinstaluj najnowsze oprogramowanie/sprzęt

Jeśli ostatnio zainstalowałeś jakiekolwiek oprogramowanie lub sprzęt w swoim systemie, spróbuj je odinstalować. Jest to podstawowa metoda rozwiązywania problemów używana w przypadku problemów z komputerem. Załóżmy, że jeśli niedawno dodałeś nową drukarkę, spróbuj odinstalować ten sprzęt lub jeśli dodałeś nowy program, a następnie spróbuj go odinstalować. Istnieje szansa, że ​​naprawi błąd nieobsługiwany przez wyjątek Kmode.

Sprawdź swoją pamięć RAM

Jeśli nic nie działa, spróbuj sprawdzić pamięć RAM. Pamięć RAM może być przyczyną tego błędu.

 • Kliknij menu Start, wyszukaj Diagnostyka pamięci systemu Windows i uruchom ją.
 • Teraz uruchom ponownie komputer i zacznie diagnozować pamięć RAM.
 • Zobaczysz komunikat, jeśli twoja pamięć RAM jest uszkodzona.

Jeśli wypróbowałeś wszystkie rozwiązania i nadal otrzymujesz błąd Kmode nieobsługiwany, jedynym rozwiązaniem jest zresetowanie komputera lub ponowna instalacja systemu Windows 10.