HTCinside


Jak rozpocząć i rozwijać karierę w zarządzaniu produktem?

Zarządzanie produktami to dziedzina, która jest coraz bardziej lukratywna i fascynująca, biorąc pod uwagę jej znaczenie dla szybko rozwijających się i innowacyjnych firm, które tworzą przełomowy produkt cyfrowy.

Termin produkt cyfrowy jest dość rozległy i obejmuje aplikacje internetowe lub mobilne, rozwiązania programowe, a nawet witryny e-commerce. Ponieważ produkty cyfrowe stają się coraz większą częścią naszego codziennego życia, łatwo jest zauważyć, że coraz więcej studentów i specjalistów technicznych jest zainteresowanych karierą w zarządzaniu produktami.

Jednak kariera w zarządzaniu produktem niekoniecznie jest prostym przedsięwzięciem. Menedżerowie produktu muszą posiadać niezwykle zróżnicowany zakres umiejętności, których nauka może wymagać czasu. Co więcej, w przeciwieństwie do innych ról technicznych, takich jak inżynieria oprogramowania, gdzie specjaliści są wysoko cenieni, świetni menedżerowie produktu to najczęściej generaliści.

Oznacza to, że wielu menedżerów produktu ma określoną osobowość i temperament, które sprzyjają poznawaniu kilku różnych obszarów. Menedżerowie produktu są bardzo często ciekawskimi, pracowitymi i elastycznymi profesjonalistami, którzy lubią poszerzać swoją wiedzę. Przyjrzyjmy się kilku wskazówkom, o których powinny pamiętać osoby zainteresowane karierą w zarządzaniu produktem.

ZawartośćRozwijaj wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii oprogramowania

Większość menedżerów produktów obecnie ściśle współpracuje z inżynierami oprogramowania, aby ożywić produkt cyfrowy. Podczas gdy większość menedżerów produktów nie zajmuje się kodowaniem samodzielnie, ważne jest, aby znali koncepcje programowania, narzędzia, frameworki i najlepsze praktyki. Ta wiedza pozwoli im na prowadzenie produktywnych rozmów z zespołem inżynierów i przełożenie problemów inżynierów na inne zainteresowane strony w firmie.

Często menedżerowie produktu, którzy nie mają żadnej wiedzy technicznej, mają trudności ze zrozumieniem i kierowaniem terminami i harmonogramami dla produktu, ale trudno im określić, ile pracy jest wymagane do wbudowania określonej funkcji lub aktualizacji. Brak wiedzy technicznej może również stwarzać dylematy interpersonalne między menedżerami produktu a inżynierami, gdy menedżer produktu wyznacza cele, które są niezgodne z wymaganiami technicznymi dla produktu.

Innymi słowy, jako menedżer produktu zyskasz dużą wiarygodność i produktywność, będąc w stanie zrozumieć i komunikować się z zespołem inżynierskim. Dotrzymywać krokunajnowsze trendy technologicznemoże również przejść długą drogę w tym zakresie. Menedżerowie produktu muszą zapoznać się z odpowiednim słownictwem i żargonem, którego używają koderzy w odniesieniu do konkretnych problemów, które rozwiązują.

Ten pouczający kawałek New York Times daje perspektywę, dlaczego wielu profesjonalistów poszukuje umiejętności w zakresie inżynierii oprogramowania i dlaczego mogą mieć wpływ na menedżerów produktu.

Dowiedz się więcej o doświadczeniu użytkownika i projektowaniu interfejsu użytkownika

Aby wybić się na pole i awansować w górę, menedżerowie produktu muszą doskonalić swoje umiejętności projektowania User Experience (UX) i User Interface (UI). Dzieje się tak, ponieważ projektanci odgrywają kluczową rolę w określaniu układu, estetyki i kolorystyki produktu cyfrowego. W rezultacie menedżerowie produktu muszą być ściśle zaangażowani w swoje wysiłki, aby upewnić się, że decyzje projektowe są zgodne z tworzeniem najlepszego możliwego produktu cyfrowego.

Co więcej, często rolą menedżerów produktu jest rozumienie, komunikowanie i uzasadnianie decyzji projektowych innym interesariuszom w firmie. Dobrzy menedżerowie produktu czasami oferują kreatywne pomysły lub sugestie do rozważenia przez zespół projektowy. Aby móc to robić wydajnie, muszą rozumieć podstawy projektowania i narzędzia, których zespół projektowy użyje do wdrożenia swoich sugestii.

Rozwiń swoje umiejętności marketingowe

Oprócz rozwijania swoich umiejętności projektowych i technicznych, menedżerowie produktu muszą również stać się doświadczonymi marketingowcami. Zrozumienie badań rynku jest kluczem do podejmowania świadomych decyzji dotyczących produktu. Co więcej, opanowanie strategii sprzedaży i wprowadzania produktu na rynek pozwoli menedżerom produktu na włączenie do produktu cech, które zwiększają jego sprzedaż.

Żaden produkt nie może odnieść sukcesu bez dedykowanej bazy użytkowników, bez względu na to, jak dobrze jest wykonany. Zrozumienie trendów rynkowych, zachowań konsumenckich, psychologii człowieka i narzędzi analitycznych umożliwi menedżerom produktu podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Umożliwi im także zrozumienie kontekstu kryjącego się za sugestiami działu marketingu.

Wreszcie, umiejętności marketingowe pozwolą menedżerom produktu zobaczyć szeroki obraz, jeśli chodzi o długoterminową wizję i kierunek produktu, dzięki zrozumieniu trendów rynkowych.

Zostań ekspertem w komunikacji

Chociaż menedżerowie produktu są często znani jako mistrzowie wszystkich branż, ale nie mistrzowie żadnej, jednym z obszarów, w którym menedżerowie produktu naprawdę wyróżniają się na tle innych, są ich umiejętności komunikacyjne. Ponieważ menedżerowie produktu to wielofunkcyjni liderzy, którzy pracują ponad granicami organizacyjnymi i działowymi, ważne jest, aby potrafili komunikować się z różnymi rodzajami profesjonalistów.

Co więcej, menedżerowie produktu muszą upewnić się, że różne grupy interesariuszy pracują zgodnie nad wspólną wizją produktu, a zakomunikowanie tej wizji może być trudne. Ten artykuł autorstwa Pranjala Bora z Digital Authority zawiera więcej szczegółów dotyczących interakcji i komunikacji menedżerów produktu z różnymi interesariuszami w organizacji.

Komunikowanie się i równoważenie konkurencyjnych interesów w całej organizacji wymaga niuansów i przejrzystości, dlatego tak ważne jest, aby menedżerowie produktu mogli skutecznie komunikować się za pośrednictwem wszelkiego rodzaju mediów. Obejmuje to komunikację osobistą, e-mail, telefon, komunikator i wideokonferencje.

Rozwiń swoją sieć

Networking jest coraz ważniejszym elementem sukcesu zawodowego, a badania pokazują, że osoby, które koncentrują się na budowaniu silnej sieci i wysokiej jakości relacji zawodowych, odnoszą większe sukcesy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie pracy, czy awans w organizacji, znajomość właściwych ludzi jest ogromnym czynnikiem przyczyniającym się do dobrobytu. Menedżerowie produktu powinni w miarę możliwości uczestniczyć w wydarzeniach networkingowych i kłaść nacisk na dostarczanie wartości osobom z branży. Ten artykuł z Washington Post oferuje głębszy wgląd w to, jak profesjonaliści mogą zmaksymalizować korzyści z wydarzeń sieciowych.

Menedżerowie produktu mogą również zapoznać się z różnymi certyfikatami zarządzania produktami, które są uznawane w branży, w tym z certyfikatami udostępnianymi przez wiodące uniwersytety za pośrednictwem EdX i Coursera. Programy certyfikacji oferowane przez LinkedIn Learning mogą być również świetnym sposobem na jednoczesne budowanie zestawu umiejętności i sieci.

Wreszcie instytucje instytucjonalne, takie jak Product Management Institute i Scrum Alliance, oferują kursy certyfikujące, które są wysoko cenione w branży.