HTCinside


Jak zablokować pendrive hasłem bez oprogramowania innych firm?

Wielu z nas przechowuje ważne cenne pliki i dane na zewnętrznym dysku USB, czyli Pen Drive. Cennymi danymi może być wszystko, co może być danymi karty kredytowej, plikami odzyskiwania systemu, informacjami bankowymi, dokumentami biurowymi itp.

Wszyscy wiemy, że prywatność danych, a także bezpieczeństwo, to dwa najważniejsze czynniki, których nie należy unikać ani narażać na szwank. Jeśli będziesz nieostrożny, możesz na zawsze stracić cenne dane. Najlepszym sposobem ochrony dysku USB, na którym znajdują się krytyczne informacje, jest jego zaszyfrowanie.

Możesz pomyśleć, że szyfrowanie dysku USB będzie wymagało oprogramowania innej firmy. Cóż, tak, to jeden ze sposobów na zaszyfrowanie dysku, ale nie jest to najbezpieczniejszy sposób. Microsoft Windows ma wbudowane narzędzie do szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego narzędzia. Nazwa tego narzędzia to „ BitLocker ”.

Zawartość

Jak zablokować Pen Drive hasłem za pomocą funkcji BitLocker?

Co to jest funkcja BitLocker?

BitLocker to narzędzie do szyfrowania dysków zawarte w różnych wersjach systemu Microsoft Windows, tj. w wersjach Ultimate i Enterprise systemów Windows Vista i Windows 7, wersjach Pro i Enterprise systemów Windows 8 i Windows 8.1 oraz Windows Server 2008 i nowszych.

BitLocker służy do szyfrowania całego dysku twardego w celu ochrony krytycznych informacji. BitLocker używa algorytmów „Advanced Encryption Standard” (AES) do kodowania informacji.

Możemy przypisać klucz odzyskiwania, tj. Hasło, aby uzyskać dostęp do danych po zaszyfrowaniu. Możemy użyć „BitLocker” do zaszyfrowania naszego zewnętrznego dysku, takiego jak „Pen Drive” i „Zewnętrzny dysk twardy”. Zobaczmy więc „Jak zablokować pendrive hasłem”.

Kroki, które należy wykonać, aby zablokować Pen Drive za pomocą funkcji BitLocker:

 • Włóż pendrive, który chcesz zablokować. Teraz otwarte ' Ten komputer ' lub ' Komputer ” i kliknij prawym przyciskiem myszy dysk i wybierz „ Włącz funkcję BitLocker ”.
 • Teraz da ci dwie opcje, tj. “ Użyj hasła, aby odblokować dysk ' oraz ' Użyj mojej karty inteligentnej, aby odblokować dysk ”. Ponieważ nie mamy karty inteligentnej, musimy wybrać pierwszą opcję, którą jest użycie hasła. Wprowadź długie i łatwe do zapamiętania hasło, które powinno zawierać wielkie i małe litery, cyfry, spacje i symbole. Jeśli wprowadzisz krótkie hasło, to nie zadziała. Następnie kliknij „ Następny ”.
 • Teraz wybierz opcję, w której chcesz utworzyć kopię zapasową klucza odzyskiwania. Wybierać ' Zapisz do pliku ”, aby zapisać klucz kopii zapasowej na dysku lokalnym. Możesz użyć innych metod, które są „ Zapisz na swoim koncie Microsoft ' oraz ' Wydrukuj klucz odzyskiwania ”. Nie zaleca się drukowania klucza odzyskiwania. Następnie kliknij „ Następny ”.
 • Teraz poprosi Cię o wybranie, ile dysku do zaszyfrowania. W tym przypadku masz dwie opcje albo użyj „ Szyfruj tylko używane miejsce na dysku ”, który jest szybszy i najlepszy dla nowych komputerów i napędów, a innym jest użycie „ Zaszyfruj cały dysk ”, który jest wolniejszy, ale najlepszy dla komputerów i dysków już używanych. Zdecyduj i wybierz opcję, którą wolisz. Następnie kliknij „ Następny ”.
 • Teraz ostatnim krokiem jest rozpoczęcie procesu szyfrowania. Więc kliknij „ Rozpocznij szyfrowanie ”.
 • Może to chwilę potrwać w zależności od rozmiaru dysku.

Notatka: Dopóki proces szyfrowania nie zostanie zakończony, nie wyjmuj ani nie odłączaj pendrive'a.

Jak zarządzać funkcją BitLocker?

Możesz zarządzać wieloma rzeczami za pomocą „ Szyfrowanie dysków bitlocker ' panel sterowania. Funkcja BitLocker zapewnia wiele funkcji do zarządzania na dysku, na którym jest włączona funkcja BitLocker, np. można wykonać kopię zapasową klucza odzyskiwania funkcji BitLocker, zmienić istniejące hasło, usunąć hasło, dodać kartę inteligentną, włączyć automatyczne odblokowywanie i wyłączyć funkcję BitLocker. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym jest włączona funkcja BitLocker, i wybierz Zarządzaj funkcją BitLocker.

Jak zmienić hasło funkcji BitLocker?

Zmiana hasła dysku, który został zaszyfrowany za pomocą „ BitLocker ” jest dość prosta. Aby zmienić hasło „ BitLocker ' wykonaj poniższe kroki:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, który został zaszyfrowany przez „ BitLocker ” i wybierz „ Zmień hasło funkcji BitLocker ”.
 • Teraz wpisz swój „ Stare hasło ' oraz ' Nowe hasło ” dwukrotnie, aby to potwierdzić. Następnie kliknij „ Zmień hasło ”.

Jak usunąć funkcję BitLocker?

Usuwać ' BitLocker ” ochrony wykonaj poniższe czynności.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym jest włączona funkcja BitLocker, a następnie wybierz „ Zarządzaj funkcją BitLocker ”.
 • Ale już ' BitLocker Panel sterowania otworzy się. Zobaczysz tam opcję „ wyłącz funkcję BitLocker ”. Kliknij na to.
 • Teraz kliknij „ Wyłącz funkcję BitLocker ”.
 • Teraz rozpocznie proces deszyfrowania. To może trochę potrwać.

Notatka: Dopóki proces odszyfrowywania nie zostanie zakończony, nie wyjmuj ani nie odłączaj pendrive'a.

Wniosek:

Korzystamy z wbudowanego narzędzia Windows znanego jako BitLocker do szyfrowania pendrive'a. W ten sposób zostaliśmy zablokowani na pendrive hasłem bez korzystania z żadnego oprogramowania firm trzecich. BitLocker to świetne narzędzie, o którym wielu z nas nie wie, co to jest i jak z niego korzystać.