HTCinside


Jak zmierzyć siłę magnesów

Siła magnesu jest ważnym czynnikiem decydującym o jego użyteczności w zastosowaniach przemysłowych. Kilka branż używa magnesów do różnych celów na różnych etapach produkcji. Niektóre zastosowania wymagają silnych magnesów, podczas gdy inne mogą potrzebować tylko łagodnej siły magnetycznej.

Ważnym pytaniem jest – jak mierzyć siłę magnesu? Odpowiedź na to pytanie może wydawać się trudna, ponieważ kilka czynników wpływa na siłę magnesu na różne sposoby. Faktem jest jednak, że można zmierzyć siłę magnesu na podstawie samych tych czynników.

Zanim przejdziemy dalej, ważne jest, aby wyjaśnić, co oznacza siła magnesu. Ogólnie, siła ciągnąca i natężenie pola magnetycznego są uważane za mocne strony. Czytaj dalej, aby zrozumieć, jak można je zmierzyć.

Jeśli szukasz silnych magnesów, możesz znaleźć świetną ofertę na Komponenty RS .

Zawartość

Maksymalny produkt energetyczny

Jednym z najczęstszych sposobów mierzenia siły magnesu jest pomiar maksymalnego produktu energetycznego. Mierzony w Mega Gauss Oersteds (MGOe) jest kluczowym wskaźnikiem siły magnesu. Z reguły magnes będzie generował większe pole magnetyczne w konkretnym zastosowaniu, gdy maksymalna wartość produktu energetycznego wzrośnie. Maksymalny iloczyn energii lub BHmax jest określany przez pomnożenie remanencji magnesu (Br) i koercji (Hc).Remanencja

Pozostałość magnesu mierzy się w Gaussach. Jest to magnetyzm, który pozostaje w magnesie po usunięciu zewnętrznej siły magnetycznej użytej do jego namagnesowania. Za każdym razem, gdy materiał jest namagnesowany, otrzymuje remanencję, ponieważ magnetyzm został w pewnym momencie wywołany przez zewnętrzne pole magnetyczne.

Przymus

Koercja odnosi się do energii wymaganej do zmniejszenia namagnesowania namagnesowanego obiektu do zera po namagnesowaniu do punktu nasycenia. Mierzy odporność magnesu na rozmagnesowanie. Koercja magnesu jest mierzona w Oersteds (Oe).

Należy zauważyć, że maksymalny iloczyn energii, remanencję i koercję można zmierzyć tylko za pomocą maszyny testującej wykres histerezy, która wykreśla krzywą histerezy drugiej ćwiartki.

Gęstość strumienia w obwodzie otwartym

Inną metodą testowania siły magnesu jest pomiar natężenia pola magnetycznego. Jest mierzony w Gaussach lub Tesli (10 000 Gaussów równa się 1 Tesli). Jest to powszechny pomiar siły magnesu, ponieważ jest to reprezentacja gęstości strumienia, czyli gęstości pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. Wartość remanencji magnesu to gęstość strumienia utrzymywana przez magnes, gdy znajduje się on w obwodzie zamkniętym. Gęstości strumienia w obwodzie otwartym mierzy się za pomocą miernika Gaussa i sondy Halla.

Siła ciągnięcia

Wraz ze wzrostem popularności magnesów neodymowych większość producentów i dostawców wymaga siły przyciągania ich magnesów, aby pokazać, ile ciężar może utrzymać. Mierzona w kilogramach siła przyciągania to najwyższa osiągalna siła trzymania magnesu.

Krzywa szczeliny ciągnięcia

Krzywa szczeliny odwzorowuje siłę przyciągania magnesu, który styka się bezpośrednio z grubym i płaskim kawałkiem stali, a następnie poprzez stopniowo zwiększający się zakres szczelin powietrznych. Magnesy są testowane w różnych szczelinach powietrznych za pomocą maszyny do testowania szczelin.