HTCinside


Jaka jest różnica między zarządzaniem konserwacją obiektów a systemem CMMS?

Jeśli pracujesz w dużych budynkach komercyjnych, takich jak biura, szpitale lub uniwersytety, wiesz, co się dzieje, gdy coś pójdzie nie tak z wymagającym konserwacji sprzętem, katastrofa pierwszej kategorii!

Aby mieć pewność, że wszystko działa jak dobrze naoliwiona maszyna, każda z tych placówek handlowych potrzebuje usług zarządzania obiektami. Utrzymanie obiektów dotyczy budynków komercyjnych, w których nie odbywa się produkcja.

Zadania obejmują opiekę nad aktywami kapitałowymi, takimi jak urządzenia medyczne, sprzęt badawczy, robotyka, maszyny na uniwersytetach, urządzenia HVAC i kotły w biurach czy sprzęt do obrazowania w szpitalach.

The opis stanowiska kierownika ds. utrzymania obiektów obejmuje znajomość najnowszych narzędzi, takich jak CMMS, do świadczenia usług potrzebnych do inteligentnego i cyfrowego budynku.

To narzędzie pomaga kierownikom ds. utrzymania obiektów w poprawie wydajności i usprawnieniu codziennych obowiązków.

Zasadniczo zarządzanie utrzymaniem obiektów jest domeną, a CMMS jest narzędziem, które pomaga menedżerom osiągnąć sukces w tej dziedzinie.

Zawartość

Co to jest zarządzanie konserwacją obiektów?

Zarządzanie utrzymaniem obiektów obejmuje utrzymanie budynków komercyjnych w celu uzyskania wyższej wydajności i oszczędności kosztów. Musi zapewniać przestrzeganie norm BHP oraz wymogów prawnych.

Istnieją dwie główne kategorie, którymi zajmuje się zarządzanie utrzymaniem obiektów: strategiczna i operacyjna.

Celem utrzymania obiektów jest zwiększenie użyteczności budynku poprzez zapewnienie regularnego serwisowania środków trwałych, obszarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz urządzeń komercyjnych.

Odpowiedzialność za utrzymanie obiektów jest podzielona pomiędzy kierownika obiektu i technika utrzymania ruchu. Za czystość, bezpieczeństwo i użyteczność budynku zgodnie z jego przeznaczeniem odpowiada zarządca obiektu.

Oto kilka godnych uwagi obowiązków kierownika ds. utrzymania obiektu:

Nadzorowanie kontraktów

Kontrakty, które zawiera budynek w zakresie gastronomii, technologii, ochrony czy sprzątania, są pozyskiwane i nadzorowane przez zarządcę.

Oszczędność kosztów i wydajność

Kierownik utrzymania ruchu musi badać i doradzać organizacji w zakresie poprawy wydajności i redukcji kosztów w różnych procesach.

Zgodność

Zarządca musi dopilnować, aby obiekt przestrzegał protokołu, jeśli chodzi o zgodność z przepisami ustawowymi.

Nadzór

Wszelkie prace remontowe lub remontowe w budynku muszą być nadzorowane przez kierownika obiektu. Nadzór nad zespołami ze wszystkich dywizji jest częścią odpowiedzialności menedżera.

Harmonogramy:

Niezależnie od tego, czy jest to harmonogram sprzątania woźnego, czy harmonogram konserwacji aktywów kapitałowych, menedżer jest odpowiedzialny za stworzenie obu.

Regularne kontrole

Kierownik musi proaktywnie sprawdzać podstawowe urządzenia, takie jak systemy przeciwpożarowe, aby upewnić się, że są odpowiednio konserwowane.

Delegacja

Wszystkie zlecenia pracy są wysyłane do kierownika obiektu, który deleguje je do techników utrzymania ruchu.

Obowiązkiem technika jest wykonywanie konserwacji zapobiegawczej i naprawa urządzeń HVAC i środków trwałych. Technicy w większości przypadków posiadają certyfikat HVAC.

Raporty konserwacyjne

Odpowiednie zapisy wszystkich prac konserwacyjnych muszą być prowadzone przez kierownika obiektu. Kierownik będzie również musiał sporządzić raport z konserwacji, aby stan wszystkich obiektów był aktualny.

Planowanie i budżetowanie

Kierownik obiektu przygotowuje budżet wszystkich podejmowanych prac konserwacyjnych i musi upewnić się, że nie ma zbędnych odchyleń. O wszystkich umowach decyduje budżet.

Planowanie przyszłych wydatków jest obliczane na podstawie przyszłych potrzeb budynku.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Zarządca obiektu musi opracować plan awaryjny, w tym ewakuację mieszkańców budynku. Istnieją regularne ćwiczenia przeciwpożarowe, aby zapewnić minimalne szkody dla ludzi i mienia.

Zarządzający obiektami nie będzie w stanie dotrzymywać terminów i sprawnie wykonywać swoich obowiązków bez nowoczesnych technologii, takich jak oprogramowanie do konserwacji obiektów. Tu właśnie pojawia się CMMS.

Rola CMMS w zarządzaniu utrzymaniem obiektów

Kierownik obiektu może delegować zlecenia pracy za pośrednictwem skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją lub CMMS.

Ten system zarządzania pobiera dane z zamówień, które obejmują wymagane części i ich koszt, naprawiony sprzęt, czas klucza i czas realizacji.

Informacje z systemu CMMS są następnie wykorzystywane do tworzenia raportów dla kierownika obiektu i kierowników różnych działów.

Raport jest generowany w 4-etapowym procesie:

  • Tworzenie zlecenia pracy
  • Zakończenie zlecenia pracy
  • Przetwarzanie danych przez CMMS
  • Analiza danych

Raport pomaga kierownictwu w określeniu pracochłonnych aktywów, kosztów utrzymania i produkcji technicznej.

Oto kilka kluczowych cech CMMS:

Zarządzanie zleceniami pracy

Podstawowym elementem wejściowym dla CMMS jest zlecenie pracy, czy to dotyczące inspekcji, naprawy awarii, czy konserwacji zapobiegawczej. Pomaga kierownikowi obiektu w przydzielaniu zleceń technikom utrzymania ruchu w możliwie najkrótszym czasie.

Zamówienia są wysyłane bezpośrednio na konta techników w systemie CMMS. Zespół otrzymuje powiadomienia natychmiast, dzięki czemu nie traci czasu na naprawę sprzętu.

Zrealizowane zlecenia pracy są pozyskiwane do raportowania i analizy danych.

Wnioski o pracę

Jeśli operatorzy, personel, technicy, dozorcy i inni pracownicy napotkają jakikolwiek problem, muszą utworzyć żądania pracy, aby poinformować dział utrzymania ruchu.

Żądania pracy mogą być tworzone za pomocą urządzenia mobilnego przez dowolnego użytkownika CMMS.

Wszystko, co należy zrobić, aby utworzyć wniosek o pracę, to uchwycenie problemu, opisanie go, wymienienie lokalizacji lub zasobu i przesłanie wniosku.

E-mail i powiadomienie push są wysyłane do kierownictwa dotyczące wniosku.

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa

CMMS śledzi cały cykl życia aktywów, który rozpoczyna się od daty zakupu do likwidacji aktywów.

Możliwe jest uzyskanie harmonogramu konserwacji zapobiegawczej, aby znaleźć wszystkie zlecenia pracy związane z zasobem. Można również monitorować amortyzację i przestoje.

Dział księgowości i operacji może wykorzystać te informacje do podjęcia decyzji, czy składnik aktywów powinien zostać zatrzymany, czy sprzedany.

Mobilny system CMMS

Teraz CMMS jest dostępny w aplikacji mobilnej. Powiadomienia w czasie rzeczywistym o żądaniach pracy, wysyłanie wiadomości w aplikacji w celu lepszej komunikacji i zarządzanie zleceniami pracy są osiągalne w mgnieniu oka dzięki aplikacji.

Automatyzacja przepływu pracy

Za pomocą systemu CMMS można tworzyć predefiniowane reguły, aby odpowiednim technikom przypisywać nowe zlecenia pracy.

Można utworzyć pętlę „jeśli-to”, w której zlecenie pracy przypisane do zasobu automatycznie trafia do określonego technika. Zamówienia zakupu można również zautomatyzować, zwiększając w ten sposób przepływ pracy prace konserwacyjne .

Osiągnij optymalną produktywność dzięki CMMS

Jeżeli stan budynku zależy od zarządcy obiektów, to wydajność zarządcy zależy od wydajności systemu CMMS.

Menedżer obiektów oszczędza czas i pieniądze dzięki temu rewolucyjnemu oprogramowaniu i może go używać do dotrzymywania terminów operacyjnych lub tworzenia strategii przedsiębiorstwa.