HTCinside


Poprawka – wyjątek wątku systemowego nie jest obsługiwany w systemie Windows [100%]

„Nie obsłużono wyjątku wątku systemowego” jest błędem, który powoduje ponowne uruchomienie komputera i wyświetla błąd niebieskiego ekranu, takie błędy są również nazywaneNiebieski ekran śmierci(BSOD). Jest to spowodowane głównie uszkodzonymi sterownikami.

Błąd oznacza, że ​​jeden z wyjątków wątku systemowego nie mógł zostać przechwycony w systemie operacyjnym. Ten komunikat może również wskazywać na problem ze sprzętem. Ten błąd występuje podczas uruchamiania systemu i może pojawić się po każdym ponownym uruchomieniu. Możesz utknąć w pętli ponownego uruchamiania systemu Windows.

Nieobsługiwany wyjątek wątku systemowego jest doświadczany przez użytkowników systemów Windows 8 i Windows 10, którzy niedawno zaktualizowali swoje systemy. Ten błąd jest bardzo kłopotliwy dla użytkowników, ponieważ utknąłeś w pętli restartu. To sprawia, że ​​wrażenia użytkownika są bardzo irytujące.

Zawartość

Wyjątek wątku systemowego nieobsługiwany błąd

Czemu „Wyjątek wątku systemowego” nieobsługiwane” występuje?

Istnieje wiele przyczyn wystąpienia tego błędu. Mimo że ekran błędu jest bardzo niejednoznaczny i nie podaje żadnego konkretnego powodu wystąpienia błędu, niektóre z najczęstszych przyczyn, które mogą powodować ten błąd to: 1. Skorumpowani kierowcy
 2. Uszkodzenie BIOS-u
 3. Problem z dyskiem twardym
 4. Przegrzanie płyty głównej

Napraw „Wyjątek wątku systemowego nie obsługiwane” Błąd

Zebraliśmy kilka rozwiązań i kroki debugowania, które można wykonać, aby naprawić ten błąd. Tutaj są:

1. Zaktualizuj swoje sterowniki

Czasami tekst błędu zawiera nazwę pliku z rozszerzeniem „.sys”. Plik odpowiada sterownikowi, który powoduje problem, więc przed wykonaniem tych czynności należy sprawdzić go w Internecie.

 • Aby znaleźć nazwę sterownika, możesz odwiedzić tę stronę.
 • Teraz wyszukaj nazwę pliku sterownika, która została wyświetlona w błędzie. Dla Ex – atikmdag.sys
 • To da ci właściwy opis sterownika. W tym przypadku jest to sterownik ATI Video.

 • Teraz uruchom ponownie komputer.
 • Podczas ponownego uruchamiania komputera naciśnij kilka razy klawisz F8, aż zobaczysz menu zaawansowanych opcji rozruchu.
 • Wybierz opcję Tryb awaryjny i naciśnij Enter. Teraz komputer uruchomi się w trybie awaryjnym.
 • Przejdź do pulpitu i kliknij prawym przyciskiem myszy logo menu Start.
 • Wybierz Menedżera urządzeń, tutaj musisz wybrać odpowiednią grupę sterowników.
 • W moim przypadku uszkodzony sterownik był Sterownik wideo ATI , więc grupą sterowników były Karty graficzne.

 • Znajdź sterownik i na liście kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Odinstaluj.
 • Potwierdź klikając OK.
 • Uruchom ponownie system, a automatycznie zainstaluje sterownik ponownie.

2. Korzystanie z przywracania systemu

W systemie Windows 10 po trzech kolejnych wyłączeniach automatycznie uruchamia automatyczną naprawę. Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić komputer, użyć przycisku zasilania, aby wyłączyć go po kilku sekundach. Powtórz to trzy razy. Teraz otrzymasz ekran automatycznej naprawy, tutaj kliknij Opcje zaawansowane.

 • Następnie wybierz Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane.
 • Teraz otrzymasz następujące opcje.

Tutaj znajdziesz opcję przywracania systemu. Jeśli wcześniej utworzyłeś punkt przywracania systemu, problem „Wyjątek wątku systemowego nie obsługuje” zostanie rozwiązany. Nawet jeśli zainstalowałeś niektóre programy, takie jak Driver Booster lub inne programy optymalizacyjne, automatycznie tworzą one punkt przywracania systemu.

 • Wybierz opcję przywracania systemu i kliknij Dalej.
 • Rozpocznie wyszukiwanie punktu przywracania systemu. Jeśli nie znajdziesz żadnego punktu przywracania systemu, przejdź do następnej metody.
 • Jeśli znajdziesz jakieś punkty w sklepie systemowym, spróbuj wybrać najnowszy. Możesz także kliknąć „skanuj w poszukiwaniu programów, których dotyczy problem”, aby sprawdzić, które programy zostaną usunięte.
 • Teraz kliknij Dalej i dalej kliknij Zakończ.
 • Rozpocznie proces przywracania systemu i naprawi błąd.
 • W przypadku, gdy nie znalazłeś żadnych punktów przywracania, możesz skorzystać z innych opcji odzyskiwania.

3. Wyłącz przyspieszenie sprzętowe

Niektórzy ludzie zgłaszali, że wyłączenie akceleracji sprzętowej w przeglądarkach rozwiązuje wyjątek wątku systemowego, który nie obsługuje błędu.

W przeglądarce Google Chrome:

 • Wpisz pasek adresu „chrome://flags” i naciśnij Enter.
 • U dołu okna zobaczysz „Kompozycja GPU na wszystkich stronach”.
 • Wybierz opcję Wyłączone i kliknij Uruchom ponownie teraz.

Uwaga: komponowanie GPU zostało wyłączone w najnowszej wersji chrome. Więc jeśli nie możesz go znaleźć, używasz najnowszej wersji Chrome.

Dla przeglądarki Mozilla Firefox:

 • Wpisz w pasku adresu „about:preferences#advanced”.
 • Usuń zaznaczenie opcji „Użyj akceleracji sprzętowej, gdy jest dostępna”.
 • Uruchom ponownie Firefoksa.

W przeglądarce Internet Explorer:

 • Wybierz Narzędzia, a następnie Opcje internetowe.
 • Wybierz Zaawansowane, a następnie zaznacz pole „Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU”.
 • Kliknij OK i uruchom ponownie przeglądarkę.

4. Korzystanie z płyty instalacyjnej systemu Windows

Jeśli maszDysk startowy systemu Windows, możesz łatwo naprawić błąd nieobsługiwany wyjątek wątku systemowego. Jest to trochę skomplikowany proces, więc wypróbuj wszystkie powyższe metody, a następnie wypróbuj tę.

 1. Włóż płytę/USB.
 2. Uruchom ponownie system.
 3. Zobaczysz ekran konfiguracji systemu Windows. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję Napraw komputer.
 5. Wybierz funkcję Rozwiązywanie problemów.
 6. Przejdź do opcji Zaawansowane.
 7. Kliknij Wiersz polecenia.
 8. Wpisz „C:” i naciśnij Enter.
 9. Wpisz „BCDEDIT / SET {DEFAULT} BOOTMENUPOLICY LEGACY” i naciśnij Enter.
 10. Na koniec wpisz „exit” i naciśnij Enter.
 11. Kliknij Kontynuuj i uruchom ponownie system.

Wyżej wymienione kroki pomagają rozwiązać błąd nieobsługiwanego wyjątku wątku systemowego. Jeśli żadna z metod nie działa, może być konieczne zainstalowanie nowej kopii systemu Windows 10.